Biblioteka Gminy Wejherowo

Biblioteka jest instytucją nowoczesną: posiada sprzęt audiowizualny i dziesięć zestawów komputerowych (trzy z nich otrzymano z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w ramach akcji IKONKA).

W oparciu o sześć z nich funkcjonuje bezpłatna czytelnia internetowa. 14 lutego 2005 roku uruchomiono u nas Mediatekę.

Artyści aktywnie włączają się w działalność biblioteki prowadząc warsztaty artystyczne, w tym kaszubskie, dla dzieci i młodzieży z gminy Wejherowo.

Zajęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem w głównej mierze dzięki profesjonalnemu podejściu i ciepłej atmosferze. Przez uczestnictwo w warsztatach dzieci i młodzież rozwija swoje pasje i umiejętności, zdobywa wiedzę o regionie i wzbogaca się duchowo.

Dla wielu z nich był to pierwszy kontakt ze światem artystycznym.

Dzięki przychylności Wójta i Rady Gminy Wejherowo budżet biblioteki z roku na rok się zwiększa, dzięki czemu możliwe jest systematyczne wymienianie regałów i lad bibliotecznych, zestawów komputerowych oraz wykonanie niezbędnych remontów i prac adaptacyjnych mających na celu dostosowanie pomieszczeń bibliotecznych dla potrzeb czytelników i pracowników biblioteki.

Dzięki uczestnictwu w projektach realizowanych w ramach programu Równać szanse 2006 młodzież z naszej gminy miała możliwość uczestniczenia w zajęciach rozwijających zainteresowania, podnoszących skuteczność uczenia się i pomagających w nabyciu umiejętności przydatnych w szkole i dorosłym życiu.

W projekcie prowadzone były wykłady zapoznające młodych ludzi z kulturą regionu.Biblioteka Gminy Wejherowo, Biblioteka Bolszewo oraz Publiczna Biblioteka Bolszewo.

 

 

 

 

 

Komentarze