Urząd Gminy Wejherowo

Gmina Wejherowo powstała w sierpniu 1934 roku. Wcześniej, w latach 1920-1933, na obszarze tym było 12 gmin, którymi zarządzali sołtysi wraz z ławnikami oraz 11 terenów dworskich, którymi kierowali przełożeni.Obecnie terytorium tej samodzielnej jednostki samorządowej stanowią otaczające miasto Wejherowo tereny wiejskie, o łącznej powierzchni 19 tys. hektarów. W 16 sołectwach zamieszkuje 17 tys. osób. Głównym znakiem tożsamości gminy jest trójdzielny herb z symboliką godła Kaszub i emblematami rodów Wejherów.

 

 

Komentarze