Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie jest jednostką organizacyjną Powiatu Wejherowskiego, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej, finansowaną na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.

Siedzibą PUP jest miasto Wejherowo. PUP działa w granicach administracyjnych powiatu wejherowskiego.Nadzór nad PUP sprawuje Starosta Wejherowski.

PUP realizuje zadania z zakresu promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia.

Urząd Pracy Wejherowo, PUP Wejherowo, Praca Wejherowo oraz zatrudnienie w Wejherowie.

 

 

Komentarze