starostwo-powiatowe

Powiat Wejherowski powstał w 1818 roku i był jednym z 21 powiatów w prowincji zwanej "Prusy Zachodnie".Obecnie powiat wejherowski leży w pólnocnej części woj.pomorskiego i jest największy pod wzgledem ludności w województwie....

powiatowy-urzad-pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie jest jednostką organizacyjną Powiatu Wejherowskiego, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej, finansowaną na zasadach określonych dla jednostek budżetowych. Siedzibą...

urzad-gminy-wejherowo

Gmina Wejherowo powstała w sierpniu 1934 roku. Wcześniej, w latach 1920-1933, na obszarze tym było 12 gmin, którymi zarządzali sołtysi wraz z ławnikami oraz 11 terenów dworskich, którymi kierowali przełożeni.Obecnie...

zespol-szkol-nr-4-samochodowka

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie zwany potocznie „wejherowską samochodówką” wpisuje się w historię Wejherowa od ponad 65 lat. W ciągu istnienia szkoły zmiana jej nazwy następuje...

szkola-podstawowa-nr-9

Szkoła Podstawowa nr.9 w Wejherowie, to placówka edukacyjna z wieloletnia tradycją. Historia szkoły rozpoczyna się już w roku 1968, gdzie na bazie Liceum Ogólnokształcącego utworzono szkołę podstawową. Obecnie...

biblioteka-gminy-wejherowo

Biblioteka jest instytucją nowoczesną: posiada sprzęt audiowizualny i dziesięć zestawów komputerowych (trzy z nich otrzymano z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w ramach akcji IKONKA). W oparciu o sześć z nich...